Fastigheten ”Hoppet” är en av Karlshamns kulturbyggnader frÃ¥n mitten av 1700-talet, och är väl bevarad bÃ¥de exteriört och interiört. Under 1700- och 1800-talet bytte fastigheten ofta ägare. Ofta hade ägarna anknytning till havet och var inte sällan själva skeppare. Under slutet av 1800-talet var ”Hoppet” ett hotell för resande, och här tillbringade ocksÃ¥ mÃ¥nga emigranter sin sista natt i Sverige innan resan till Amerika pÃ¥börjades. ”Hotell Hoppet” finns med som platsen där Karl-Oskar och Kristina övernattade i Vilhelm Mobergs välkända roman Utvandrarna innan de reste till ”Amerikat”, och filmen Utvandrarna spelades delvis in vid ”Hotell Hoppet” (se foton frÃ¥n filminspelningen 1969 nedan frÃ¥n Karlshamns Sjöfartsmuseum).