Historia

Fastigheten ”Hoppet” är en av Karlshamns kulturbyggnader från mitten av 1700-talet, och är väl bevarad både exteriört och interiört. Fastigheten skiftade under senare delen av 1700-talet och under 1800-talet flera gånger ägare. Ägarna var oftast skeppare eller hade anknytning till sjöfart. Under vissa tider tjänstgjorde huset som ett ”sjömanshus”.

 

 

 

 

Hoppet har även fungerat som hotell och butik. Under slutet av 1800-talet var ”Hoppet” ett hotell för resande, och här tillbringade också många emigranter sin sista natt i Sverige innan resan till Amerika påbörjades. ”Hotell Hoppet” finns med som platsen där Karl-Oskar och Kristina övernattade i Vilhelm Mobergs välkända roman Utvandrarna innan de reste till ”Amerikat”, och filmen Utvandrarna spelades delvis in vid ”Hotell Hoppet” 1969.  

”Hotell Hoppet” är ett mycket speciellt hus med stort kulturhistoriskt värde t.ex. stentrappan från 1750 i entrén och vägg- och tak-målningar från 1761 och kakelugn i konferensrummet. 

 

Ett stort byggföretag, som då hette Skånska Cementgjuteriet – och som idag heter Skanska, köpte Hoppet i slutet på 1960-talet och planerade att riva det för att ge plats för ett nybygge. Byggföretaget uppförde vi denna tiden ett stort bostads-område inom ramen för det s.k. miljonprogrammet – Möllebacken – som ligger öster om Hoppet uppe på kullen/höjden. I det området låg i slutet av 1960-talet ett stort antal gamla trähus som revs för att ge plats åt det planerade bostadsområdet. Alf Elmberg, anställd i byggföretaget som platschef för byggnationen av Möllebacken, kom dock i vägen för planerna och räddade Hoppet från rivning 1970. Elmberg inrättade sitt platskontor för bygget av Möllebacken i just Hoppet och började bakom ryggen på sina chefer att renovera Hoppet. Sedan släppte han nyheten om Hoppet som renoverad kulturbyggnad till lokaltidningarna, och då var det omöjligt för byggföretaget att fullfölja sina ursprungliga planer och riva Hoppet. I Hoppets konferensrum finns än idag ett standar från Vasaorden av Amerika som tilldelats Alf Elmberg för Räddningen av Hoppet 1970. 

Sedan 1970 har Hoppet använts som kontor av olika företag och ”Hotell Hoppet” ägs sedan 2007 av Albertsberg BC&D AB och drivs sedan dess som ”Kontorshotellet Hoppet”. 

Nedan bilder från inspelningen av filmen Utvandrarna 1969. Foto från från Karlshamns Sjöfartsmuseum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan äldre ritningar från ca år 1900 när man planerade mjölkaffär på Hotell Hoppet.